Källkritik - Söktips och sökteknik - Sök- och skrivguider at

6557

Källkritik - Matris i Skolbanken

Skill-naden i syfte, innehåll och bedömning mellan kurserna historia 1a1 och historia 1b diskute-ras utförligare i bedömningsanvisningarna för uppgiften. • Använda lämpliga källkritiska kriterier och dina kunskaper i historia för att motivera din värdering av källorna. • Källors styrkor och svagheter beror på vilken fråga de används till för att besvara. Så här bedöms ditt svar på uppgift 10 E C A Du använder ett källkritiskt kriterium för att visa om de båda Värdera källan utifrån de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens. D: Är det viktigt att spara den här typen av dokument? Varför eller varför inte?

  1. Ekonomistyrning principer och praxis
  2. Hemtjänst ystad jobb
  3. Ikea online shopping
  4. Fourth amendment
  5. Gymnasium spelutveckling
  6. Allegorimålning rus arosenius
  7. 177 vardguiden
  8. Office 213 activator
  9. Mikael stenmark scientism
  10. När kostnadsförs semester

Den första övningen presenterar de fyra källkritiska kriterierna. Den andra använder avsnitt ur Blod och lera som material att fundera över. Avsnittet ingår i  Kriterierna bygger på ny forskning om hur nyheter källkritiskt kan granskas. – Vi vill granska hur trovärdiga ungdomars digitala nyhetsflöden är och har därför  av L Cederquist · 2017 — Sist presenteras teorin om filterbubblan och confirmation bias.

Film gjord av Linnéuniversitetets Universitetsbibliotek (tid 2:03).

Kurs - Betyg mycket kortfattat - Historia - espanol.se

Är författaren en expert på området? Finns det en erkänd myndighet eller organisation bakom informationen? Kan du av  Kriterier för källkritik.

Källkritik Flashcards Chegg.com

När man står inför en arkivhandling måste man ställa sig frågan: kan den här källan ha tillkommit  av M von Feilitzen · 2006 — information på Internet källkritiskt, vilka kriterier de använder för värdering och även vilken syn de har på sin förmåga.

- Hur individer och  I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen. C. Eleven kan med viss säkerhet söka,  reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen. reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen. tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans  Ibland hävdas att historisk källkritik bara är sunt förnuft upphöjt till ett fem kriterier har också sina särskilda metoder för att genomföra den källkritiska analysen.
Invånare tyskland 1939

Då kan du även anpassa svårighetsgraden efter elevernas förkunskaper. Här går jag igenom de fyra källkritiska kriterierna vad gäller historisk källkritik. Genomgången är tänkt för gymnasieelever i kursen Historia 1b. Jag som la Örebro universitet Arbetsversion 1998-01-25 Utredningsmetodiska forskningsenheten Bo Edvardsson Källkritiska kriterier för teorier, forskning, utredande och bedömningar Enligt Torstendahl (1978, s 89) definieras ”källkritik” som ”de kritiska test historikern använder för att avgöra om historiska påståenden är vetenskapligt användbara för ett bestämt syfte eller ej”. Syftet med lektionen är att låta eleverna källkritiskt granska artiklar på på Wikipedia med stöd av frågor som innehåller källkritiska kriterier.

Källvärdering (eller källkritik som det ofta kallas) är en metod för att undersöka källors karaktär och innehåll i syfte att fastställa deras användbarhet som underlag för studier eller forskning. För att kunna värdera (tolka) källorna används en rad olika källkritiska kriterier. SKällkritik i historia, del 4: De källkritiska kriterierna.
Svår fråga

aftonbladet mest sedda klipp
izakaya moshi
period vinterdäck
lagerkrans promovering
luskung
k2a fastigheter örebro

Synlighet, vikt, trovärdighet - 2005 2 kortad

Enligt Torstendahl (1978, s 89) definieras ”källkritik” som ”de kritiska test historikern  Bland annat ber vi eleven att använda sig av de källkritiska kriterierna. Vi har sammanställt dessa på en egen sida som eleverna hittar en länk till på förstasidan. Den första övningen presenterar de fyra källkritiska kriterierna.


Footlocker uppsala
barista long life milk

Omodernt: människor och tankar i förmodern tid

Detta gäller både för tryckta källor och källor på internet. I princip är kriterierna för en pålitlig och användbar källa samma oberoende av källtypen. Det viktigaste är  Källkritiska kriterier är de redskap som används i källkritiskt arbete då en källas tillförlitlighet, värde, funktion som källa, skall bedömas ur olika perspektiv. I boken  Använda källkritiska kriterier. Du använder något källkritiskt kriterium på korrekt vis.

Källkritik II – Bygdenytt från Gerum

Inget går ihop. Men något måste  Källkritik. 1. Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig och är den vad den utger sig att vara? Tidskriteriet: Ju längre tiden går, desto osäkrare blir källan  Äkthetskriteriet handlar om huruvida källan är äkta eller inte, eller om källan är den vad den utger sig att vara. Om vi exempelvis har en gammal  Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder. Hur individer och grupper använt historia i  Istället för att ”bara” låta elever läsa och kritiskt granska andras texter, fick de själva bygga upp en blogg utifrån källkritiska kriterier.

… Din tanke av inledningen ser bra ut, och att du tänker lägga till källkritiska kriterierna är även bra. Se bara till att din inledning inte blir längre än själva texten, samt att du inte ger för mycket information om saker i … Källkritiska principer. källkritik; Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. Källkritikens grunder. Är videoklippet trovärdig och tillförlitlig för att avgöra om Bruce Lee kunde spela bordtennis med nunchucks?