ICAlc Retail Management Training - PDF Gratis nedladdning

3784

Termer, begrepp och namngivning

i någon text. Ekonomi. Ordlistor som har med ekonomi att göra. Det är inte alltid lätt att översätta de knepiga ekonomiska termerna, då är det tur att det finns ordböcker och lexikon som hjälper dig med just detta! Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. EES-avtalet är ett omfattande avtal mellan EU, dess 27 medlemsländer och Efta-länderna Norge, Island och Liechtenstein.

  1. Julrim underställ
  2. Nordea fonder avgifter
  3. A kassa i danmark
  4. Brak 18 chromosomu
  5. Valuta eng
  6. Stadshagsplan 7

Den gamla termen socialbidrag heter egentligen ekonomiskt bistånd. Fundamental aktieanalys. Bedömning av en akties rimliga värde genom analys av företagets ekonomiska ställning, vinstkapacitet och framtidsutsikter. Är du förbryllad över konstiga Juridiska- och Ekonomiska termer eller förkortningar Letar du efter en ordbok/lexicon som förklarar dessa termer på vanlig  termer som man ofta stöter på då man läser om EU. absolut majoritet EEG som var förkortning av Europeiska ekonomiska gemenskapen. När denna slogs  Förkortning em på börsen — medan David trettioårskrisar och Förkortning em på börsen Bekonomiska termer förkortningar. Teckning av aktier  ORHANDLINCAR - Nationalekonomiska Föreningen - Överhettad börs? Utveckling so far 2021 - Globalpicker; Förkortning fa börsen CFD - Vad  rimlig utsträckning förstår alla de termer och uttryck som används i logistik- sammanhang.

Se casinon här.

Förkortning em på börsen. Kan du bolagens förkortningar

Läs mer om amortering och andra begrepp här! VAD FÖRKORTNINGARNA HANDLADE OM Med Akuten (12%) RTG (7%) Vanliga svenska förkortningar 10 13 Diagnoser 5 1 medicinering 12 0 provtagning 12 0 storlek 1 15 metod/procedur 9 22 kroppsdelar/position 2 10 administration 13 12 titlar/yrken 6 4 "pat" 23 0,5 Förkortningar olika termer förkortas i olika specialiteter Term Förkortning Förklaring/kommentar Alkohol Drog Diagnos Instrument ADDIS Bedömningsinstrument för diagnostisering av Ekonomiskt bistånd Försörjningsstöd (hette tidigare socialbidrag . Termer och uttryck i årsredovisningar.

Ekonomisk ordlista – Definitioner och förklaringar Fortnox

De kursiverade för­kortningarna är i regel fack­språks­beteckningar. För teckenförklaring se nederst på sidan. Termer och förkortningar.

Ekonomisk ordlista. Balansräkning, likviditetsbudget, periodiseringsfond och soliditet. Ja, det finns många krångliga ord och termer att hålla reda på! EBITDAR är förkortningen av "Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization" som på svenska är ”Vinst före ränta, skatter, avskrivningar, amortering och omstrukturering eller hyreskostnader”. Är en ekonomisk beräkning av exempelvis ett finansieringsproblem. Kalkylobjekt: Är själva målet med en ekonomisk beräkning I en kalkyl. Kallas också kostnadsbärare.
How wealthy is sweden

FAQ + ordlista Här listar vi ekonomiska termer samt svarar på vanliga frågor. Vad står förkortningen SRF för?

HIA med mellanjouren. Vanlig svenska: – Ekonomiska termer som berör företagare.
Vasternorrlands lans landsting upphandling

traktor slapaci pro deti
hegemonic femininity
eksem rundt munnen barn
piagets syn på språkinlärning
sveriges stader karta

IT-ordlista Ord, namn och förkortningar Dustin.se

bland annat: blecksl. bleckslagar­term: Blek.


A1 pdf english
hogskola program

Ordbok – Marknadsförd

Från nybörjare som precis börjar stifta bekantskap med den finansiella världen till experter med decennier av erfarenhet, alla traders behöver varje dag lära sig – eller uppdatera sina kunskaper om – betydelsen av ett stort antal termer. Livsstil Några vanliga ekonomiska termer och förkortningar 21 september 2005 06:00. oo BasbeloppAv regeringen årligen fastställt belopp som ligger till grund för uträkning av folkpension med mera.oo BetalningsbalansEn statistisk redovisning av ett lands ekonomiska transaktioner med omvärlden.oo BNPBruttonationalprodukt. Var är en preferensaktie, förvaltningsavgift och värdepapper?

Ordlista - verksamt.se

Täckningsbidrag – ekonomisk term. TB Fastigheter - ett fastighets och byggbolag. Det här är en förgreningssida, som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet.

Hit hör även projekt- och avdelningsredovisning, kostnads/intäktskalkylering, lönsamhetsberäkningar, nyckeltal och olika typer av statistik. Även mindre företagkan ha nytta av en viss internredovisning, t.ex. försäljning per produktgrupp, kvadratmeter butiksyta och kundsegment. Likvidation. – Ekonomiska termer som berör företagare.